Site Overlay

Arhivski pogledi 4 // Archival Views no. 4

Kompletan broj u PDF formatu preuzmite klikom na sliku korice časopisa// Download the complete issue in PDF format by clicking on the cover image of the journal.

SADRŽAJ / CONTENTS

RIJEČ UREDNIKA // A WORD FROM THE EDITOR…………………..………………………..…………………….…….9

I. ARHIVSKI ČLANCI // ARCHIVAL ARTICLES


Izr. prof. dr.Miroslav NOVAK
Digitalizacija procesa u arhivu – savremeni izazov arhivske teorije i prakse // Digitalization of processes in the archive – A modern challenge of archival theory and practice..…………….…………19

Milena POPOVIĆ SUBIĆ
Pravni okvir zaštite elektronskih dokumenata u Republici Srbiji // Legal framework for the protection of electronic records in the Republic of Serbia…..……………………………..………….……………41

Maruška NENEZIĆ
Značaj digitalizacije građe austrougarskog katastra i unapređenje rada sa korisnicima u dokazne svrhe u Istorijskom arhivu Kotor // The importance of digitalization in the construction of the Austro-Hungarian cadastre and the improvement purposes in the Historical archive Kotor…..……………………………………………………………………………………………………………50

Adnan KALESIĆ
Digitalizacija arhivske građe i informativnih sredstava (iskustvo Arhiva Brčko) // Digitalization of archive materials and information media (Experience of the Brčko Archives)…….…………….…60

Mr. Jasmin JAJČEVIĆ
Elektronski ili papirni dokument: značaj, prednosti i nedostaci? // Electronic or paper document: significance, advantages, and disadvantages?…….……………………………………………………73

II HISTORIJSKA GRAĐA // HISTORICAL RECORDS

Mr. sc. Omer ZULIĆ
Doprinos gradonačelnika Ibrahim-beg Džinde razvoju Tuzle // Contribution of the mayor Ibrahim-bey Džindo to the development of Tuzla………………………………………………………………………87

III NOVA IZDANJA // NEWLY PUBLISHED

Hatidža FETAHAGIĆ
Šerijatski sud u Tuzli (1894-1946) – analitički inventar, JU Arhiv Tuzlanskog kantona, Tuzla 2023, 574 str…………………………………………………………………………………………………………………………………113

Dr. sc. Tamara ŠTEFANAC
Documenting and archiving student life/ Dokumentiranje i arhiviranje studentskog života, ICARUS Hrvatska, Zagreb 2023, 115 str…………………………………………………………………………………….…116

Mr. Milutin MILTOJEVIĆ
ARHIVSKA GRAĐA U TEORIJI I PRAKSI, Zbornik radova, knjiga 6, Arhivističko društvo Srbije, Beograd 2023, 681 str……………………………………………………………………………………………………………..……119

Adnan HADŽIABDIĆ
GRAČANIČKI GLASNIK, časopis za kulturni historiju, Ratni zločini nad civilima Gračanice (1992-1995), god. XXVIII, br. 56, Gračanica, novembar 2023, 342 str…………………………………..…125

Prof. dr. Izet ŠABOTIĆ
Sead Seljubac, Vjerski službenici Vakufskog povjerenstva u Tuzli sredinom XX stoljeća, Muftijstvo tuzlansko i Institut za društvena i religijska istraživanja, Tuzla 2023, 303 str………………………………………………………………………………………………………………………………………………129

IV NOVOSTI // NEWS

Selma ISIĆ
Izvještaj sa Međunarodne arhivske konferencije “4. Tuzlanski arhivski dani”, Tuzla, 29. i 30. septembar 2023. godine // Conference Report from the International Archives Conference “4. Tuzlanski arhivski dani”,Tuzla, September 29 and 30, 2023………………….…………………………………139

Mr. Vidosava ERAKOVIĆ
Izvještaj sa VII. Međunarodnog arhivističkog savetovanja “KURŠUMLIJSKA BANJA 2023” // Conference Report from VII. International archivistic consultation “KURŠUMLIJSKA BANJA 2023”……………………………………………………………………………………………………………………………………………144

Mag. inf. Vedran ŠERBU
Izvještaj sa ICARUS BoostDigiCulture seminara “Usavršavanje stručnjaka u kulturi i baštini u području digitalne pismenosti i vještina”, Zagreb, 27. studenog 2023 // Conference Report from the ICARUS BoostDigiCulture seminar “Training experts in culture and heritage in the field of digital literacy and skills”, Zagreb, November 27, 2023…………………………………………………………….153

UPUTE SARADNICIMA // INSTRUCTIONS TO ASSOCIATES…………………………………………………..….161

O AUTORIMA // AUTHORS ………………………………………………………………………………………………..……….169

Copyright © 2024 . All Rights Reserved. | Chique by Catch Themes
Scroll Up