Site Overlay

Arhivski pogledi 2 // Archival Views no. 2

Kompletan broj u PDF formatu preuzmite klikom na sliku korice časopisa// Download the complete issue in PDF format by clicking on the cover image of the journal.

SADRŽAJ / CONTENTS

RIJEČ UREDNIKA // A WORD FROM THE EDITOR…………………..………………………..…………………….…….9

I. ARHIVSKI ČLANCI // ARCHIVAL ARTICLES


Doc. dr. sc. Vlatka LEMIĆ
Razvoj publike i kreativno predstavljanje arhiva u uvjetima pandemije – iskustva
CREARCH projekta // Audience development and creative presentation of
archives in a pandemic – The experience of the CREARCH project
…..………………………………………19

Prof. dr. Miroslav NOVAK
Standardizacija opisa arhivskih entiteta u njihovim elementima //
Standardization of descriptions of archival entities and their elements
………………..…………………39

Дp. Јасмина ЖИВКОВИЋ, Слободанка ЦВЕТКОВИЋ
Архиви у години(нама) пандемије – Одсек заштите архивске грађе у Историјском архиву Пожаревац // Archives in the year(s) of the pandemic – Department of protection of archival material in Historical Archive Požarevac……….…………………………………………..…………………53

Hatidža FETAHAGIĆ, Selma ISIĆ, Adnan TINJIĆ
Uticaj pandemije virusa SARS-CoV-2 na organizaciju i rad arhiva u Bosni i Hercegovini // The impact of the SARS-CoV-2 pandemic on the organization and activities in Bosnia and Herzegovina…………………………………………………………………………………………………………………………………73

Admir HADROVIĆ, Sađida BALTA
Organizacija i rad Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu pandemije // Organization and work of the Federation Archives of Bosnia and Herzegovina during the pandemic…………………………………………………………………………………………………..…………………………………86

Mr. sc. Omer ZULIĆ
Izazovi arhivske službe u vremenu pandemije virusa SARS-CoV-2 – iskustva Arhiva Tuzlanskog kantona // Challenges of the archival service during SARS-COV-2 virus pandemic – experiences of the Archives of Tuzla Canton…………………………………………..…………………………………97

Mr. Amel REDŽIĆ
Organizacija i održavanje izložbi Arhiva Unsko-sanskog kantona za vrijeme pandemije // Organization and holding of exhibitions in the Archives of the Una-Sana canton during the pandemic…………………………………………………………………………………………………..…………………………………114

Dr. sc. Ivo OREŠKOVIĆ
Ljubav u doba corone! Inkluzivnost ljubavi kao pokretača rada arhiviste u uvjetima pandemije // Love in the time of Corona! Inclusiveness of love as a driver of an archivist’s wotk under pandemic conditions……………………………………………………………………………………………………………………124

Mr. Jasmin JAJČEVIĆ
Refleksije pandemije na dostupnost istraživanja arhivske građe u arhivima // Pandemic reflections on the availability of archival research in archives…………………………………………………141

II HISTORIJSKA GRAĐA // HISTORICAL RECORDS

Prof. dr. Sead SELIMOVIĆ
Zvornik od 1991. do 2013. godine: Promjene u etničkoj strukturi stanovništva pod uticajem rata protiv Republike Bosne i Hercegovine // Zvornik from 1991 to 2013: Changes in the ethnic structure of the population under the influence of the war against the Republic of Bosnia and Herzegovina……………………………………………………………………………………………..…………………………………153

Jusuf DŽAFIĆ
Neknjižna i efemerna građa iz Legata Ševket-ef. Šabića u Specijalnoj biblioteci “Behram-beg” u Tuzli // Miscellaneous and ephemeral material from the Legacy collection of Šefket ef. Šabić in the Special Library “Behram-bey” Tuzla………………………………………………..…………………………………205

III NOVA IZDANJA // NEWLY PUBLISHED

Mr. sc. Sejdalija GUŠIĆ
Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XLIX/L 2019/2020, Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2019/2020, 277 str……………….…………………………………253

Наташа МИЛОШЕВИЋ ДУЛИЋ
Архивска грађа у теорији и пракси, Зборник радова са Међународног архивистичког савјетовања бр. 4, Архивистичко друштво Србије, Ниш 2020, 588 стр……………………………257

Hatidža FETAHAGIĆ
Vlatka Lemić, Tamara Štefanac (urednici), Razvoj publike – priručnik za edukaciju arhivista i baštinskih stručnjaka, ICARUS Hrvatska, Zagreb 2021, 79 str……………….…………………………………264

Lidija ALEKSOSKA
“Arhiv Sjeverne Makedonije obilježava 70. godišnjicu”. Branislav Svetozarević, Jasmina Damjanovska (ur), Monografija “Pečat vremena” – 70 godina Državnog arhiva (1951 – 2021), Državni arhiv Republike Sjeverna Makedonija Skoplje 2021, 329 str…….…………………………………268

Prof. dr. Izet ŠABOTIĆ
Šefko Sulejmanović, Zvornik u Osmansko doba, El-Kalem – izdavački centar Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 2021, 285 str………………………….…………………………………272

Mr. Adnan TINJIĆ
Sead Selimović, Za jedinstvo domovine i slavu dinastije: Školstvo u Bosni i Hercegovni za vrijeme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, Tuzla 2021, 442 str……………….…………………………………………………………………..………280

Mr. sc. Omer ZULIĆ
Izet Šabotić, Tvrda kora i krvave brazde: Agrarna reforma i kolonizacija u Bosni i Hercegovini od 1945 do 1948 godine, Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, Tuzla 2021. godine, 369 str……………………………………………………………………………………………………………………285

Dr. sc. Šefko SULEJMANOVIĆ
Abdulah Smajlović, Dnevnik imama, Institut za društvena i religijska istraživanja Tuzla i Medžlis Islamske zajednice Tuzla, Tuzla 2021, 363 str…………………………..…………………………………289

Mr. Adnan TINJIĆ
Historijski pogledi/Historical Views, god/vol. IV, br/no. 6, Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, Tuzla 2021, 425 str…………………………………………………………………………294

IV NOVOSTI // NEWS

Mr. Jasmin JAJČEVIĆ
Izvještaj sa Međunarodne arhivske konferencije “2. Tuzlanski arhivski dani”, Tuzla, 24. i 25. septembar 2021. godine………………………………………………………………………………………………………………303

Лела ПАВЛОВИЋ
Архиви – прошлост која траје: Извјештај са Међународног архивистичког саветовања “Нови Сад 2021”, Архивистичко друштво Србије, Нови Сад, 6-8. октобар 2021. године…………………………………………………………………………………………………………………………………………308

UPUTE SARADNICIMA // INSTRUCTIONS TO ASSOCIATES…………………………………..….317

O AUTORIMA // AUTHORS ………………………………………………………………………………………….325

Copyright © 2024 . All Rights Reserved. | Chique by Catch Themes
Scroll Up